LSG Konstitucija

Serverio teisės

 1. Serveris saugo bei registruoja kiekvieno žaidėjo asmeninę istoriją. Todėl, iškilus problemoms, situacija bus išsiaiškinta būtent šios funkcijos pagalba.
 2. Visi žaidėjų duomenys saugomi duomenų bazėje (paskyros, XP taškai, pinigai ir kitas turtas) yra serverio nuosavybė. Draudžiama juos pirkti bei parduoti už realius pinigus ar mainyti į kitą realų arba virtualų turtą.
 3. Administracijai nutarus, tam tikromis aplinkybėmis, iš žaidėjo gali būti atimta paskyra, XP, pinigai ar kitas turtas, šiam nepranešus.

Serverio valdžia

 1. Serverio valdžia dalijama į tris grupes:
  1. Aukščiausioji valdžia: Prezidentas, Viceprezidentas;
  2. Forumo Administratorius, Meras, Gaujų prižiūrėtojas;
  3. Administratorius.
 2. Prezidento pareigos yra skirti valdžios narius, atlikti reformas serveryje, diegti atnaujinimus, bei leisti taisykles.
 3. Viceprezidentas skiria bei prižiūri administratorius, padeda prezidentui priimti sprendimus, pavaduoja prezidentą ir taip pat atlieka serverio reformas, leidžia taisykles.
 4. Mero pareiga yra skirti direktorius, prižiurėti tvarka tarp jų bei kurti reformas darbuose.
 5. Administracijos pareiga yra padėti žaidėjams iškilus problemoms bei apsaugoti serverį nuo žaidėjų, kurie nesilaiko serverio konstitucijos.
 6. Viceprezidento ir Mero pareigas užimti galima tik priklausant Administracijai. Šiais pareigas skiria prezidentas.
 7. Aukščiausioji valdžia sprendžia visus su valdžia susijusius konfliktus bei sprendžia kokie pakeitimai reikalingi serveryje, kad būtų patenkinti žaidėjų poreikiai.
 8. Merai bei Forumo administratoriai visas reformas privalo aptarti ir priimti tik su Aukščiausios valdžios pritarimu.
 9. Prezidento nutarimu, viceprezidentas ar meras gali būti nušalinamas iš pareigų dėl netinkamo elgesio.

Žaidėjo teisės ir pareigos

 1. Kiekvienas žaidėjas yra atsakingas už savo paskyrą žaidime bei tinklapyje. Draudžiama naudoti tą patį slaptažodį mūsų serveryje ir kitose vietose, taip pat atskleisti slaptažodį kitiems asmenims, kadangi tai didina šansus jūsų paskyrai būti pavogtai.
 2. Administracija niekuomet neprašys jūsų slaptažodžio bei negrąžins prarastų paskyrų išskyrus išimtinius atvejus.
 3. Kiekvienas žaidėjas turi teisę viešai reikšti savo nuomonę žaidime bei forume (išskyrus /vchat, /a, /dchat, /s ir /g pokalbių langus), tačiau ji negali būti įžeidžianti.
 4. Visi žaidėjai yra lygūs ir yra baudžiami pagal tą pačią tvarką.
 5. Aukščiausios valdžios nutarimu kai kurios taisyklės gali būti netaikomos valdžios atstovams, jeigu tai jiems trukdytų atlikti savo pareigas.
 6. Valdžios atstovams nusprendus, žaidėjai kenkiantys serveriui, darantys blogą įtaką aplinkiniams žaidėjams ar siekiantys naudos neteisėtais būdais, yra baudžiami besąlygiškai.
 7. Visi žaidėjai privalo laikytis serverio sukurtos konstitucijos, baudžiamojo kodekso bei viešosios tvarkos taisyklių.
 8. Asmenys, kurie pradeda savo veiklą serveryje, privalo susikurti paskyros vardą pagal numatyta Vardas_Pavardė formą. Griežtai draudžiama jame naudoti šiuos dalykus:
  1. Nepadorūs, įžeidžiantys žodžiai, išsireiškimai;
  2. Vardai, kurie gali pakenkti serverio žaidėjams dėl panašumo;
  3. Vardai ir/ar Pavardės, kurios nėra egzistuojančios realybėje ar fantastikos pasaulyje (daiktai, firmų pavadinimai, kiti žodžiai).
 9. Už netinkamą vardą naujokai bus išmetami su perspėjimu. Jeigu žaidėjas ne naujokas, bus kalbama su juo privačiai. Nepaklusus administracijos nurodymams pakeisti paskyros vardą, per 30min bus uždaroma prieiga prie serverio.

Apeliacijos

 1. Žaidėjai, kurie mano, kad buvo nubausti neteisingai forume gali sukurti apeliaciją.
 2. Už netinkamą Ban bausmę žaidėjai turėtų kurti Ban apeliaciją, o už netinkamus kick ar jail turėtų kurti administratorių papeikimą.
 3. Kiekvienas administratorius prieš bausdamas žaidėją privalo pasidaryti įrodymus, kurie įrodytų nubausto žaidėjo kaltę. Esant išreikštai ban apeliacijai tiek nubaustas žaidėjas, tiek administratorius turi pateikti visus savo turimus įrodymus.
 4. Apeliacijos verdiktą priima už tai atsakingas asmuo.
 5. Žaidėjai, kurie pateikė ban apeliaciją, tačiau atsiblokavo patys, negauna kompensacijos už atsiblokavimą išskyrus atvejus kai apeliacija buvo išnagrinėta neteisingai.
 6. Jeigu apeliacijų prižiūrėtojas nusprendžia, kad apeliacija yra melaginga, žaidėjas pareiškęs apeliaciją yra baudžiamas numatyta bausme forume arba yra uždaroma jo prieiga prie serverio nenustatytam laiko tarpui, jei melagingos apeliacijos kartojasi.
 7. Ban apeliaciją privaloma užpildyti per 2 valandas nuo gauto bano, antraip apeliacija bus atmesta.
 8. Žaidėjai esantys cheat liste privalo pateikti video įrodimus sandelių dienomis nuo 18:00 iki 19:00 iš administratoriaus pateiktų situacijų antraip apeliacija bus atmesta.

Neteisėta veikla

 1. Administracija baudžia visus žaidėjus, kurie užsiima neleistina veikla:
  1. Rodo nepagarba serverio valdžiai, ją niekina, bei trukdo jai atlikti savo pareigas.
  2. Administratorių prašo turto ar paslaugų, kurias gali suteikti serverio darbai ar įstaigos, išskyrus atvejus kai šie darbai nepriima iškvietimų per 2 minutes.
  3. Apsimetinėja administracija
  4. Šaudo nuo važiuojančio transporto stogo, bagažinės ar priekinio dangčio išskyrus atvejus, kai šaudoma į asmenį kuris taip pat sėdi transporte ar važiuoja ant jo arba transporto priemonė yra valtis/laivas.
  5. Piktybiškai laiko kitą žaidėja po mašina, siekiant jam nuimti šarvus ar gyvybes arba nužudyti.
  6. Platina kitų žaidėjų asmeninę informaciją
  7. Administratorių organizuojamų ar kitokio tipo renginių trukdymas
  8. Kenkimas naujokams (iki 3500 XP) šaudant, ar kitaip trukdant jiems žaisti, išskyrus atvejus kai naujokas dalyvauja gaujų kovose ar pats pradeda šaudyti.
  9. Paskyros vardo keitimas į netinkamą. Įvykus tokiam incidentui administracija gali suteikti 30 minučių žaidėjui pasikeisti savo Vardą ir/ar Pavardę.
  10. ESC spaudinejimas esant gaudomam policijos pareigūnų.
  11. Kitų žaidimų serverių reklama
  12. Čytinimas
  13. Buginimas
  14. Bendradarbiavimas su čyteriais bei čytų platinimas
  15. Žaidimo turto pardavinėjimas už realius pinigus ar kitą su serveriu nesusiijusį turtą
  16. Bet kokios šnekos apie turto pardavinėjimą už realius pinigus
  17. Flood ir spam.
 2. Teisesaugos darbuotojai už savo veiksmus atsako ne tik firmos direktoriui bet ir administracijai. Už piktnaudžiavimą teisėsaugos pareigomis žaidėjas gali būti baudžiamas banu:
  1. Tarnybinių ginklų ar transporto naudojimas prieš civilius siekiant jiems pakenkti be pateisinamos priežasties ir neatliekant darbo pareigų.
  2. Tyčinis neteisingas įtarimas nusikaltimu.
  3. Melagingas arba taisyklių neatitinkantis žaidėjo išteisinimas.
  4. Buvimas LSD, Ratų, Sėklų ar Pinigų sandėlio zonoje sandėlių metu.
 3. Manipuliacija sąskaitomis yra griežtai draudžiama ir priskiriama šiais atvejais:
  1. Paskyros pirkimas ar pardavimas už realius ar žaidimo pinigus.
  2. Kalbos apie paskyrų pirkimą ar pardavimą.
  3. Slaptažodžio atskleidimas (išimtis - sąskaitos atidavimas kitam asmeniui, negaunant jokio atlygio).
 4. Saugiose zonose draudžiama šaudyti, muštis, trankyti kitus transportu ar kitaip daryti žalą žaidėjams. Tačiau jas užgrobti galima, išskyrus serverio pažymėtas “saugias zonas”, jeigu užgrobime dalyvauja bent 6 asmenys. Šios vietos laikomos saugiomis:
  1. Darbinio transporto taisyklos
  2. Lošimų biuro vidus
  3. Centrinis viešbutis
  4. Visų viešbučių vidus
  5. Bankų vidus
  6. Ligoninės bei jų vidus
 5. Netinkamas viešų pokalbių naudojimas (/admin; /vip; /dchat; /s /vchat) gali privesti prie draudimo tęsti žaidimą. Naudojant šias komandas draudžiama rašyti:
  1. Necenzūrinius žodžius (/dchat /s /vchat);
  2. Nepagarbą kitiems žaidėjams (visos komandos);
  3. Skelbimus (/admin, /vip, /dchat, /vchat);
  4. Su jūsų firma nesusijusius skelbimus (/dchat)
  5. Ieškojimas narių į gaują (/admin, /vip, /vchat)
  6. Siūlymai mesti monetą (/admin, /vip, /vchat)
 6. Visas serverio vietas (išskyrus saugias) galima skelbti užgrobtomis tik jeigu užgrobime dalyvauja bent 4 žmonės ir užgrobtoje teritorijoje skelbimo metu nėra teisėsaugos narių. Jei užgrobtas pastatas, tuomet užgrobta teritorija skaitoma tiek pastato vidus tiek išorė.

Nekilnojamo turto taisyklės

 1. Verslo savininkas savo verslo pavadinime negali vartoti necenzūrinių žodžių, kitų žaidėjų Vardų ir/ar Pavardžių.
 2. Kiekvieną mėnesį verslo ar būsto savininkas privalo sumokėti mokesčius už nekilnojamąjį turtą serverio vyriausybėje. Nesumokėjus mokesčių turtas bus konfiskuotas už finansinius nusikaltimus t.y. mokesčių vengimą.
 3. Įsilaužti į būstą teisėsaugos pareigūnai turi teisę tik turėdami tam pagrindą. Tad žaidėjai gali reikalauti atsakymo į klausimą - kokiu pagrindu vyksta įsilaužimas.
 4. Kategoriškai draudžiama duoti savo sąskaitą kitam asmeniui, siekiant, kad būtų sumokėti mokesčiai.
 5. Žaidėjai į aukcionus įleidžiami nebus, jeigu aukciono paskelbimo metu turėjo pasiekę parduodamo turto (namų ar verslų) limitą.

Renginių nuostatos

 1. Nelogiški, įžeidžiantys, nepadorūs ar serverio nuostatas peržengiantys renginiai yra draudžiami.
 2. Draudžiama administratorių prašyti eventų, esant galimybei jie patys juos padarys.
 3. Naujo tipo renginius, kurie anksčiau nebuvo įvykę serveryje, privaloma aptarti su administracija. Tik gavus leidimą iš jų leidžiama juos rengti.
 4. Dalyvauti renginiuose nėra privaloma, todėl esant nepatenkintiems renginiais ar jų rengėjų sprendimais prašome nesiskųsti serverio administracijai.
 5. Renginio prizinis fondas turi siekti bent 10,000 EUR.
 6. Draudžiama kurti renginius, kurie atneša naudos rengėjui.
 7. Draudžiama riboti laiką, per kurį žaidėjas turi atsiimti prizą
 8. Vykstant bet kokiems renginiams, teisėsaugos darbuotojai neturi teisės kištis ir kontroliuoti jų, negavus leidimo iš rengėjo.

Gaujos išlaikymas

 1. Visos gaujos yra teisiškai vienodos ir yra baudžiamos pagal tą pačia tvarką.
 2. Priklausymas gaujai yra neoficiali veikla, todėl, išskyrus teisėsaugą, galima vienu metu dirbti darbe bei priklausyti gaujai.
 3. Gaujos vadai yra atsakingi už tvarkos palaikymą gaujoje. Gaujos nariams pažeidinėjant serverio taisykles gali būti baudžiama ar net atimama gauja.
 4. Žaidėjas gali būti tik 1 gaujos savininku, turint daugiau nei vieną gaują jos visos yra konfiskuojamos.
 5. Gaujos įspėjimus skiria gaujų prižiūrėtojas už gaujų taisyklių pažeidinėjimą
 6. Gauja surinkusi 2 įspėjimus yra automatiškai apleidžiama.
 7. Gaujos įspėjimai nuimami praėjus 30 dienų arba kai gauja perima bei išsaugo visus tris narkotikų sandėlius.
 8. Pasikeitus gaujos vadui ar apleidus gaują, jos įspėjimai lieka galioti.
 9. Gaujoms draudžiama sudaryti sąjungas su kitomis gaujomis. Abi gaujos gali būti nubaustos už sąjungą, kai jos:
  1. Bendradarbiauja sandėlių metu (nekovoja tarpusavyje arba susitaria dėl sandėlių)
  2. Leidžia gaujos nariams laikinai pereiti iš vienos gaujos į kitą

Administratorių pareigos

 1. Administratoriaus statusą turintys asmenys privalo laikytis šių nuostatų:
  1. Administratorius privalo laikytis administratorių kodekso taisyklių.
  2. Kiekvieno administratoriaus pagrindinė pareiga yra padėti žaidėjams išspręsti su žaidimu susijusias problemas.
  3. Administratorius turi teisę perspėti žaidėjus už mažus prasižengimus.
  4. Naudoti administratorių fondą galima tik renginių išlaidoms bei padengti mažas sumas dėl serverio klaidų nukentėjusiems žaidėjams.
 2. Jei administratorius priklauso ir teisėsaugos būriui, šis pirmiausia privalo bausti remiantis viešosios tvarkos nuostatomis. Tokiose situacijose, administratorius neturi teisės bausti už prasižengimą pakartotinai pagal baudžiamąjį kodeksą.
 3. Bausmių priežastys yra įvardijamos ir skiriamos remiantis baudžiamuoju kodeksu.
 4. Administratorius gali bausti žaidėją tik už vieną prasižengimą. Jei padaromi keli prasižengimai vienu metu, administratorius turi bausti griežčiausia bausme, kurią užtraukia vienas iš prasižengimų.
 5. Joks administratorius neturi teisės reikalauti kitų žaidėjų asmeninių duomenų ar turto, išskyrus atvejus, kai liepiama grąžinti žalą, kuria sukėlė serverio klaidos ar pats žaidėjas.
 6. Aukščiausiai valdžiai nutarus, kad administratorius nėra pakankamai aktyvus ar kompetentingas, šis likviduojamas iš pareigų.

Direktorių pareigos

 1. Direktoriaus statusą turintys asmenys privalo laikytis šių nuostatų:
  1. Direktorius privalo dirbti savo firmoje.
  2. Privaloma išmokėti algas savo darbuotojams trečiadieniais ir šeštadieniais tarp 17:00 ir 18:00, bei pravesti atrankas, jeigu trūksta darbuotojų.
  3. Draudžiama leisti darbuotojams laužyti firmos taisykles.
  4. Priimti darbuotojus galima tik pravędus jiems atranką.
 2. Direktorius neprivalo mokėti algų kitokių metu ar išmesti iš darbo, jeigu darbuotojas to prašo. Už tyčinį taisyklių pažeidinėjimą siekiant anksčiau gauti algą direktorius apie tai privalo informuoti Merą.
 3. Atleidžiant žaidėją iš firmos privaloma nurodyti priežastį, dėl ko šis buvo atleistas.
 4. Merams nutarus, kad direktorius nėra pakankamai aktyvus ar kompetentingas, šis likviduojamas iš pareigų.

VIP narystė

 1. VIP statusą už kreditus gali užsisakyti bet koks žaidėjas ir gauti papildomų privilegijų, tačiau privalo laikytis visų VIP taisyklių.
 2. VIP statusas mėnesiui kainuoja 30 kreditų.
 3. Privilegijos, kurios yra suteikiamos šio statuso atstovams:
  1. Šarvai;
  2. Ginklai (SG, Rifle, Colt, Kastetas, Beisbolo lazda);
  3. "Žaliojo" VIP chato matymas;
  4. Galimybė naudotis viešuoju chatu;
  5. Galimybė išmesti žaidėjus, neturinčius VIP statuso, pagal numatytus pažeidimus. Naudojantis šia komanda privaloma:
   1. Remtis baudžiamuoju kodeksu ir išmesti tik pasidarius pažeidimo įrodymus.
  6. VIP komandas galima naudoti visada, išskyrus dalyvaujant eventuose. Jeigu event rengėjas nepasako kokias komandas naudoti galima, patariama naudotis šiais principais:
   1. 1x1 eventai - visos komandos draudžiamos
   2. Team/mass eventai - visos komandos leidžiamos
  7. VIP nariams griežtai draudžiama:
   1. Išmesti kitus iš serverio su melagingomis ar taisyklių neatitinkančiomis priežastimis.
   2. Skelbti renginį, kai jau yra daromas kito asmens renginys.
    1. Jei neesate įsitikinę, ar vyksta kitas renginys, prieš skelbdami renginį paklauskite administratorių.
   3. Daryti renginius, kuriais siekiama sau naudos.
  8. Per /vchat galima skelbti - eventus, masinius renginius, pasisveikinimus, atsisveikinimus ir gaujų užgrobimus.
  9. Pasisveikinti ir atsisveikinti galima tik vieną kartą per parą. Draudžiama šiose žinutėse prirašyti pašalinius dalykus, kurie nebūtų aktualūs visiems žaidėjams.
  10. VIP grupei priklausantys asmenys už prasižengimus yra blokuojami administracijos.

Konkursai

 1. Konkursai gali būti rengiami tik mūsų serveryje, forume ar discorde.
 2. Formalumai, kurie būtini norint dalyvauti ar dalyvaujant konkursuose:
  1. Medžiaga privalo būti filmuota ar fotografuota mūsų serveryje.
  2. Pateikta medžiaga negali būti nukopijuota.
  3. Draudžiama naudoti turinį kuris pažeidžia kitas žaidimo ar forumo taisykles.
  4. Rašytinių konkursų pateiktame tekste negali būti necenzūrinių žodžių, apšnekų.

Kita

 1. Iš žaidėjo, kurio transporto numeriai yra įžeidžiantys, transportas gali būti konfiskuotas arba žaidėjui gali būti uždaroma prieiga prie serverio.
 2. Trukdymas kaliniams išeiti iš kamerų gali privesti prie išmetimo iš serverio.

Sąvokos

Flood - pasikartojanti ta pati ar panaši žinutę nuo trijų iki penkių kartų iš eilės. Nuo šešių žinučių tai jau laikoma spam.

Aferizmas (definic. apgavystė) - melagingi skelbimai; turto pasisavinimas ar pardavinėjimas melo keliu; skolinimasis, kai neturima ir neketinama grąžinti skolos ir panaši veikla.

AFK (angl. away from keyboard) - būsena, kurioje žaidėjai nieko negali padaryti arba kitaip tariant - nežaidimo būsena. Skiriamasis ženklas virš galvos - "AFK".

Renginys - atranka į darbą, paaukštinimai, žaidėjų rengiamas renginys.

Naujokas - žaidėjas turintis mažiau nei 3500 XP.

Gaujos užgrobimas - gaujos teritorija yra vadinama užgrobta, kai per paskutines 15 minučių buvo paskelbtas jos užgrobimas per /vchat.