Nelegalūs darbai

Written by Lukas on .

Po dvejonių visokių ir svarstymų ilgų įgyvendinta nelegalių darbų sistema.

Kuo legalūs darbai skiriasi nuo nelegalių?

Legalių darbų direktorius skiria meras, atsižvelgdamas į savo ir kitų žmonių nuomonę apie kandidatą. Legalių darbų direktoriai turi direktorių taisykles, užtikrinančias skaidrius direktoriaus ir darbuotojų santykius. Visų legalių darbų tikslas – pasitarnauti žmonėms. Toks mąstymas buvo taikomas ir nelegaliems darbams, nuo šiol jis kitoks.

Nelegalūs darbai (baikeriai, mašinų vagys, dealeriai) nėra švarus reikalas, tų veiklų vadovai ir vykdytojai siekia ne žmonių gerovės, o naudos sau ar nusikaltėlių nusikaltėlių grupuotei, kuriai jie priklauso. Žmonių terorizavimas, narkotikų ir ginklų gabenimas į miestą, mašinų vagystės – visai tai organizuoti nusikaltimai ir todėl susiejami su gaujomis. Gaujos nesimuša tarpusavyje šiaip sau, jos kovoja dėl įtakos sferų. Nelegalūs darbai, visai kaip ir sandėliai, priklauso gaujoms. Tų darbų vadovų tikslas įdarbinti visų pirma saviškius. Esant reikalui, gali įdarbinti žmones iš gatvės ir tik esant labai komplikuotai situacijai – žmones iš kitos gaujos. Policija gaudo šių veiklų darbuotojus, o ypač jų organizatorius, todėl jie, priešingai nei legalių darbų vadovai, apie savo veiklą per daug nešneka. Sulaukus tinkamų atnaujinimų, būtų galima užtikrinti dar didesnį slaptumą.

 

Nelegalaus darbo direktoriaus paskyrimas

Meras, atsižvelgdamas į tai, kiek stipri gauja, gali paskirti jai nelegalaus darbo direktorių jeigu kuris nors tų darbų yra laisvas. Direktorius iš gaujos atimamas tik jai labai nusilpus arba jeigu direktorius pažeidžia nelegalių darbų taisykles.

 

Nelegalių darbų taisyklės

» Deal'erių
» Mašinų vagių
» Baikerių